Ulricehamnsväntan på kartelldom

Det är osäkert om Ulricehamns kommun stämmer något av företagen bakom den så kallad asfaltkartellen. Servicechef Gösta Asplund i Ulricehamn säger att kommunen väntar på utgången av Konkurrensverkets stämning.
Enligt tidningen Kommunaktuellt kan det dröja till år 2004 eller 2005 innan domen faller. Och då kan preskriptionstiden på fem år ha gått ut. I förra veckan lämnade Konkurrensverket in en stämningsansökan på 1,6 miljarder mot bland annat börsnoterade Skanska och NCC, som tros ingå i den misstänkta asfaltkartellen.