Många nya kommunjobb

Inom de närmaste tio åren behöver Borås stad anställa 9000 nya personer. Stora pensionsavgångar och ökande behov av barnomsorg, skola och äldrevård gör att det kan bli svårt att hitta personal så det räcker.
Både andelen unga och andelen äldre kommer att öka de närmaste åren. Det i kombination med att många går i pension och att personalomsättningen är stor bland de kommunanställda, gör att behovet av nyanställningar inom kommunen kommer att vara stort. Det visar en analys som Borås stad gjort. Enligt Borås personalchef, Per Ohlsson, kan det bli svårt att hitta tillräckligt med personal.