Många kommunanställda går i pension

Var fjärde kommunanställd i Sjuhäradsbygden går i pension under de närmaste tio åren. Det betyder att kommunerna måste ersätta flera tusen anställda dom kommande åren.
I vissa yrkesgrupper är det ännu fler än var fjärde kommunanställd som kommer att gå i pension dom närmaste åren. Det finns drygt 17.000 kommunanställda i de åtta Sjuhäradskommunerna. Av de är 25 procent, 4.200 personer, 55 år eller äldre. I vissa yrke är medelåldern högre än i andra. Det gäller bland annat skolkökspersonal, vårdbiträden, dagbarnvårdare, bibliotekspersonal och lärare. I de grupperna väntas nästan hälften gå i pension de närmaste tio åren.