Skolor slås samman i Tranemo kommun

Tranemo kommn vill spara pengar genom att slå samman skolorna i Ambjörnarp och Sjötofta.
Bildningsnämnden i Tranemo kommun vill slå ihop skolorna i Ambjörnarp och Sjötofta. Elever i klass 1 till 3 skall gå i Ambjörnarp och klass 4 till 6 i Sjötofta och barnen skall bussas mellan samhällena. Bildningsnämden vill på detta spara pengar genom att dra in på antalet tjänster på skolorna. Förändringen skall, enligt ett beslut som fattats i nämndens arbetsutskott, genomföras från hösttreminen. I går informerades anställda på dom båda skolorna.