Fakta om Två Skyttlar mörkläggs

Marks kommun fattar i veckan de första besluten som innebär att konferensanläggningen Två Skyttlar ska kunna säljas. Men flera viktiga fakta, bland annat priset, mörkläggs.
På torsdag tas första steget att för att sälja konferensanläggningen Två Skyttlar vid Öresjöns strand. Ärendet tas upp i Samhällsbyggnadsnämnden, men då som ett relativt komplicerat så kallat fastighetsregleringsärende. Åke Karlsson, direktör för det kommunalägda Marks fastighetsbolag som idag äger Två Skyttlar, vill inte ge någon information om priset. Anläggningen är bokförd till tolv miljoner kronor men är värd beydligt mer. En annan sak som påverkas av försäljningen är att området vimlar av fornminnen och kulturhistoriskt intressanta lämningar. Det finns långt gångna planer på ett kulturreservat i området som delvis inkräktar på delar av Två Skyttlar. Kultutrreservatets förespråkare vill göra fornfynden tillgängliga för allmänheten, men Två Skyttlar har, med fastighetsbolagets goda minne, uppfört ett staket så att allmänheten hindras. Två Skyttlar har även ett staket som en byggnadsinspektör på kommunen anser strider mot strandskyddsreglerna. Inte några av dessa fakta har politikerna, som skall fatta beslut, fått någon information om.