Bekämpningsmedel i vattentäckt

Det har hittats bekämpningsmedel i Lagmansholms vattentäckt i Vårgårda kommun. Det var när tekniska kontoret gjorde en rutinmätning som de fann små halter av två typer av bekämpningsmedel. Nu ska prover tas på dricksvattnet för att se om det finns rester av bekämpningsmedel som kan vara farliga för hälsan.