Avlopp till Kroks stugområde

Kroks sommarstugeområde i Mark kommun kan komma att få kommunalt avlopp. En majoritet av stugägarna säger ja till kommunens förslag.
Sommarstugeområdet i Krok vid Öresjön rymmer cirka hundra sommarstugor. Idag finns inget kommunalt avlopp samtidigt som allt fler väljer att bo i sina stugor året runt. Kommunen har föreslagit stugägarna att kommunen drar fram avloppsledning till varje tomtgräns för en kostnad av drygt 70.000 kronor per stuga. Stugägarna har svarat på en enkät om de är intresserad av kommunalt avlopp. Hittills har 50 av 67 stugägare som svarat på enkäten sagt ja. Nu ska kommunen höra de som inte svarat vad dom tycker. Dessutom ska kommunen se över hur man ska agera genetemot dom som arrenderar sin fastighet.