Fler sjukdagar i Vårgårda

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt på de allra flesta håll i landet, så även i Vårgårda. Statistik från Vårgårda visar att bland de kommunanställda där fördubblades sjukfrånvaron under en tio års period - från 20 sjukdagar 1992 till drygt 40 dagar per anställd under 2002.