Psyksjuka klarar sig inte utan pengar

Enligt en ny utredning måste anslagen till psykiatrin i Västra Götalandsregionen öka med det dubbla det närmaste året, annars klarar ansvariga inte av att ta hand om det ständigt växande antalet psykisk sjuka.
Detta framgår av den delrapport som psykiatriutredningen presenterade igår. Idag får psykiatrin cirka elva procent av det totala sjukvårdsanslaget och det krävs minst dubbelt så mycket för att klara vården. enligt psykiatriutredaren doktor Erik Brenner. Fast det ansvariga regionrådet tror inte att det går att få fram så mycket pengar på så kort tid som ett år.