Oro för trafikaos vid skolan

Kristdemokraten Dagny Sjödin anser att något bör göras för att förhindra olyckor vid Örbyskolan i Marks kommun.
Hon skriver i en motion till fullmäktige att trafiksituationen är kaotisk vid skolan. Barnen springer hur som helst över vägen och risken är stor att någon kommer till skada.