Bönder investerar trots lågkonjunktur

Mer än var femte lantbrukare i Sverige investerade i lagårdar och stallar förra året och lika många planerar att bygga i år.
Det visar årets Lantbruksbarometer, en Sifo-undersökning som varje år kartlägger böndernas tankar och planer för den egna gården. På riksnivå sjunker dock investeringarna i jordbruket, men inte i Sjuhärad. Här är investeringsnivån fortfarande hög. (26 procent av lantbrukarna i Sjuhärad investerade i byggnader i fjol, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 22 procent.)