Uppskjuten försäljning av Två Skyttlar

Föräljningen av Två Skyttlar i Mark skjuts upp. I går när samhällsbyggnadsnämnden skulle fatta beslut så drogs ärendet tillbaka.
Radio Sjuhärad har nyligen avslöjat att det finns många frågor som måste redas ut innan beslut kan tas om försäljning av Två Skyttlar. Samtidigt så står det klart att kommunen under stor sekretess redan lagt ett bud om att sälja Två Skyttlar för 22 miljoner kronor. Kommunen har också inlett förhandlingar om försäljning med Tommy Wästerteg som driver konferensanläggningen. Vid den värdering som gjordes förra gången Två Skyttlar skulle säljas, uppskattades värdet till över 30 miljoner kronor.