Ökande knarkbrottslighet i Borås

Narkotikabrottsligheten ökar kraftigt i Borås. Och allt fler narkotikamissbrukare är tjejer. På missbruksenheten Cedern i Borås har antalet kvinnliga intagna ökat med 30 procent på ett år. I dag är över hälften av de intagna tjejer.
Socialsekreterare Bo Flodin tror att det beror på ökad tillgång på droger, men också på en attitydförändring, och på att tjejerna håller på att bli mer jämställda. Även åldersmässigt sker en förändring. Tidigare har Cedern haft en åldersgräns på 18 år men den har successivt sänkts och är nu nere på 14 år eftersom det finns ett vårdbehov så långt ner i åldrarna.