Satsning för ungdomar med problem

Marks kommun planerar att samla en rad olika krafter för att stoppa utslagningen av unga människor. Till hösten kan en unik enhet för ungdomar öppnas, om bara finansieringen kan lösas. Med satsningen hoppas man också spara pengar genom att slippa skicka ungdomar till dyra institutionsplatser.