Kullvräkta träd, tak på glid och bränder...

Det intensiva lågtrycket öster om Sverige orsakar friska vindar i Sjuhäradsbygden och en lång rad problem, men dessbättre har än så länge ingen människa kommit till skada.
Många vägar runt om i bygden är helt eller delvis blockerade av nedblåsta träd. I två fall har ett träd respektive en stolpe vält över tomma bilar, bland annat utanför Willys på Knalleland i Borås. Plåtar har lossnat och fallit ner på byggnader i Limmared och Borås. Gräsbränder har orsakats av träd som fallit över elstolpar i Kinna och Hyssna. Ett tusental hushåll i norra delarna av Mark, Bollebygd och Borås är utan el - Vattenfall letar efter orsakerna och kan ännu inte säga när felen kan lagas.