Akut bostadsbrist i Mark

Bostadsbristen I Mark blir allt mer akut och några lediga lägenheter finns nu knappast att uppbringa. I mars månad bara fanns det bara 10 lediga lägengheter för inflyttning. Den är lägsta siffran någonsin.
Det kommunägda bostadsbolaget Marks Bostads AB har nästan tretusen lägenheter i kommunen, varav merpareten i centralorten. Statistiken för mars månad visar att bolaget aldrig någonsin haft färre tomma lägenheter som är inflyttningsklara, totalt tio lägenheter. Under det senaste året har antalet tomma lägenheter stadigt minskat månad för månad. Inga beslut har tagits för två nybyggnadsprojekt i Kinna, trots över ett halvårs diskuterande. Det betyder att krisen på bostadsmarknaden i Mark kommer att bestå under överskådlig tid. Om tre veckor ska styrelsen i bostadsbolaget ta ställning till om det ekonomiskt går att bygga i Kinna. Kalkylerna hittills har visat att det varit för dyrt.