Kortare arbetstid mp-förslag

Två miljöpartister vill förkorta arbetstiden för anställda i Västra Götalandsregionen. Ingrid Bergman som är en av förslagsställarna hänvisar till goda erfarenheter med den så kallade 3-3-modellen på Drottning Silvias barnsjukhus. 3-3-modellen innebär 3 dagars arbete följt av 3 dagars ledighet. Enligt miljöpartisternas förslag så ska regionstyrelsen få i uppdrag att utreda arbetstidsförkortning i Västra Götaland.