Kommundelar saknar pengar

Det saknas pengar för Viskafors och Brämhults kommundelar. Viskafors tvingas till nya besparingar och Brämhult vill att ett underskott på 18 miljoner kronor avskrivs.
Det blir mer besparingar i Viskafors kommundel. I kommundelsnämndens budget för i år saknas 6,4 miljoner kronor och man har begärt ett tilläggsanslag, men kommunstyelsen säger nej. Viskafors kommundelsnämnd skall nu ta fram nya besparingsförslag. Före den 30 april vill kommunstyrelsen har svar på hur hur besparingarna skall genomföras. Även Brämhults kommundel saknar pengar. Underskottet förra året blev dubbelt så stort som man räknat med i prognosen, 39 miljoner kornor. Kommundelsnämnden i Brämhult har nu fått förklara sig för kommunstyrelsen. Kommundelsnämnden hävdar att 18 miljoner kronor av underskottet har gått till kommungemensamma verksamheter och vill att denna del skall avskrivas. På måndag tar kommunstyrelsen ställning till Brämhults begäran.