Mer besparingar trots skattehöjning

Trots att Tranemo kommun höjde skatten 52 öre i år så blir det svångrem för nämnderna nästa år. Den budget som kommunstyrelsen beslutat om i innebär att bildningsnämnden måste spara 4,4 miljoner kronor. Det kan komma krav på nya skattehöjningar.
Orsaken till Tranemos ekonomiska problem är ökande lönekostnader och minskade skatteintäkter, samtidigt som kommunens kostnader för gamla och barn ökar. En annan orsak, som kommunen pekar på är, maxtaxorna som staten tvingat på kommunen. Dessutom måste Tranängsskolan byggas om vilket kommer att kosta 82 miljoner kronor, spritt över fyra år. De ekonomiska ramarna gör att det bland annat kommer saknas 4,4 miljoner kronor för bildningsnämnden. Redan i år skall man spara en miljon kronor på skolorna i Tranemo och nästa år över 4 miljoner kronor. Skulle det värsta scenariot bli verklighet, så kan det betyda att cirka tio tjänster måste bort inom skolan. Budgetarbetet inför nästa år har precis inletts och inga konkreta sparförslag har ännu tagits fram. Budgeten tas slutgiltigt i november men blir prognosen inte bättre, kan socialdemokraterna i Tranemo komma att kräva ännu en skattehöjning i höst.