Livsfarlig vodka kan ha sålts i Sverige

Falsk vodka, med höga halter av metanol, kan ha importerats och sålts i Sverige, varnar Livsmedelsverket.
Det är den brittiska livsmedelsmyndigheten som varnar för att farliga halter av metanol kan förekomma i falsk vodka av märket Original Vodka Russia Export Quality. Märket säljs inte på Systembolaget, men kan ha tagits in privat. Metanol eller träsprit är giftigt och symptom på metanolförgiftning är magsmärtor, yrsel, andningssvårigheter, trötthet eller synrubbningar som kan leda till blindhet. Den som misstänker sig ha druckit vodkan bör vända sig till läkare omedelbart.