Psykhjälp på nätet kan fungera

Möjligheterna att söka hjälp via internet för olika psykiska problem blir allt fler.
Lennart Gyllensten som är kognitiv terapeut i Borås tror att hjälp via nätet kan fungera - åtminstone som ett komplement.
En som fått hjälp via nätet är Anna som skär sig själv: