mark

Beslut om vindkraft överklagas

Besvikelsen är stor bland Öxabäcksbor sedan politikerna sagt ja till ett vindkraftverket i Spjutås - trots protester från över 30 familjer.

- Vi kommer att överklaga beslutet, säger Magnus Andersson som har sin fastighet mindre än 600 meter från det planerade vindkraftverket.

Ytterligare två stora vindktaftverk planeras i Öxabäck vid Farsnäs drygt 500 metyer från ett sommarstugeområde.

Läs mer: