Naturvårdsverket restriktiva till vargjakt

Naturvårdsverket vill ha miniminivåer för varg och järv. Först när de nivåerna överskrids så ska länsstyrelser få ta regionala beslut om licensjakt och skyddsjakt. Det skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar på rovdjursutredningens betänkande.

Utredningen föreslog bland annat att skötseln av de stora rovdjuren bör flyttas ner till regional nivå. Naturvårdsverket ser dock en risk för att lokala stämningar kan påverka beslut om att tillåta jakt.

I dag bedöms det finnas omkring 150 vargar i Sverige. I Sjuhärad har det under det senaste året gjorts flera vargobservationer, bland annat i Mark och Tranemo.

Den gångna helgen mist en fårägare i Ucklum i Bohuslän åtta djur i en en vargattack. 

När det gäller vargstammen så föreslog ensamutredaren Åke Pettersson att antalet djur inte bör överstiga 230. Enligt Naturvårdsverket så är en begränsning på den nivån inte förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv.

I dag bedöms det finnas omkring 150 vargar i Sverige.