Godstrafiken ska bort från vägen

Miljöpartiet i Västra Götaland vill göra stora satsningar på järnvägen och kollektivtrafiken. Det framgick när partiet idag presenterade sitt transportpolitiska program.

– Satsningarna ska bland annat bekostas av en kilometerskatt för lastbilstrafiken, säger Birgitta Losman, regionpolitiker från Bollebygd.

”Det går att ställa om” heter det transportpolitiska program som partiet presenterade idag. För att kunna få till den stora omställningen mot mer järnvägstransporter, menar miljöpartiet att det måste vara stopp för fler satsningar på nya eller breddade motorvägar. Pengarna ska i stället satsas på järnvägar och kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill till exempel fortsätta satsa på den nuvarande järnvägen mellan Borås och Göteborg även om och när Götalandsbanan byggs. Partiet vill också kraftigt bygga ut kollektivtrafiken och bygga kombiterminaler som gör det enkelt att lasta om från lastbil till godståg.

– Det är kostsamma investeringar - men nödvändiga, menar Birgitta Losman.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se
tel 033-177500