borås

Kärvare ekonomi i kommundelarna

Samtidigt som ekonomin i Borås är god så börjar det nu kärva i kommundelarnas ekonomi.
Det resulterar i åtstramningar och inköpsstopp.
Göta kommundel fick t ex nej till att använda förra årets överskott för att bygga en ny förskola.
– Det hade vi inte väntat oss, säger kommundelsnämndens ordförande, Falco Güldenpfennig (kd).

Nu tvingas Göta till inköpsstopp för att kunna bygga en ny förskolepaviljong på Götaskolan med hjälp av årets tilldelning, i stället för att använda en liten del av de tio miljoner man hade i överskott från förra året.

– Förskolan borde ni ha förutsett, är budskapet från Stadshuset.

Det är inte bara Göta som har problem på grund av de stora barnkullarna de senaste åren. Trandared har också inköpsstopp och restriktioner finns också i Dalsjöfors, Sandhults och Brämhults kommundelar.

På Göta får inköpsstoppet till följd att exempelvis utbildningsdagar reduceras eller förläggs till hemmaplan och att nya gardiner eller möbler skjuts på framtiden - samtidigt som kommunledningen i Borås är beredd att lägga över 50 miljoner på en ny simhall.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se
tel 033-177562