Vårdgårda och Herrljunga

Gödsel blir biogas

En satsning på biogas är på gång i Vårgårda och Herrljunga. Det är lantbrukare som vill ta vara på gödsel från sina djur för att producera gas.

Djuren på gårdarna i Herrljunga och Vårgårda producerar omkring två miljoner ton gödsel varje år. Med tanke på miljön, det höga oljepriset och det faktum att tekniken finns vore det synd att inte ta tillvara på den energi som finns i gödseln.

Ungefär så tänkte lantbrukaren Tobias Kullingsjö i Vårgårda. Själv delägare till en gård med 180 mjölkkor.

Tanken är att bygga små anläggningar för att röta gödseln på varje gård. Det som bildas är metangas som sedan ska transporteras via ledningar större uppsamlingsledningar. Omkring 50 miljoner kronor, tror Tobias Kullingsjö att satsningen kommer att kosta.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se