Mark

Avverkning planeras till vintern

Marks kommun har fått stark kritik mot skötseln av naturreservatet som är Marks största turistattraktion men en avverkning är inte aktuell förrän till vintern.

Marks kommun planerar en avverkning på Seatons Kulle, men det dröjer till vintern meddelar Yngve Eriksson, enhetschef på kultur- och fritidskontoret. Men att toaletterna är misskötta förnekar Yngve Eriksson.

- En torrtoalett är en torrtoalett och det kan inte jämföras med dem vi har i våra hem, säger Yngve Eriksson.

På grund av att toalettpappret hela tiden försvinner så har man inget toaletpapper alls nu på toaletterna. Tömningen av toaletterna sker dock när det behövs och regelbundet enligt Yngve Eriksson.

Hyltenäs Kulle, eller Seatons Kulle som det också kallas, är ett naturreservat som ägs av Naturvårdsverket och ska skötas av Västsvenska Stiftelsen, som har hand om alla naturreservaten i Västsverige.

Lars Strandberg som är ansvarig säger att stiftelsen har begränsat med resurser och är glad för att Marks kommun tar det största ansvaret. Han kan dock tänka sig att man i vinter gör en större siktröjning för att förbättra utsikten.

Utsikten har också kraftigt försämrats de senaste åren och den senaste röjningen för att få bätter utsikt gjordes 2003.

Läs mer här

Pär Sandin
par.sandin@sr.se