Dalsjöfors

Stora skadeståndskrav efter brand

De fyra pojkar som misstänks ha tänt eld på skolan och förskolan Kerstinsgården i Dalsjöfors i mars i år, riskerar att stämmas på upp mot 3,5 miljoner kronor.
– Men i slutänden är det troligare att skadestånden stannar kring ett par hundra tusen kronor, säger Gösta Annerhäll som är skadejurist på Länsförsäkringar.

När det handlar om unga personer säger skadeståndslagen att domstolen ska utdöma skadestånd som är skäliga med hänsyn bland annat till personernas ålder och utveckling och deras ekonomiska förhållanden.

Enligt rättspraxis är det framför allt motiverat med jämkning, alltså nerskrivning, om ett skadeståndskrav är så stort att det äventyrar en persons möjlighet att återanpassas till samhället.

Exempel från Högsta Domstolen
Ett exempel på hur domstolar bedömer skäligheten på skadestånd är ett fall som inträffade i början av 90-talet. En 17-årig kille stämdes då av på 27 miljoner kronor, för att ha bränt ner en sporthall i Åkersberga. Fallet gick ända till högsta domstolen som till slut skrev ner skadeståndet till 450 000 kronor.

Tingsrättens bedömning om de fyra dalsjöforspojkarna hade uppsåt i förhållande till branden eller om det i stället var oaktsamhet som orsakade branden kan också få betydelse för storleken på ett eventuellt skadestånd.

Återbetalningskrav i många år
Om det blir stora skadestånd för pojkarna, kan de enligt Gösta Annerhäll räkna med att få dras med långvariga återbetalningskrav.

Försäkringsbolaget säger till Radio Sjuhärad att en stämning mot de fyra misstänkta pojkarna antagligen kommer att göras så fort skaderegleringen efter branden är klar, vilket kan dröja ytterligare omkring ett halvår.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se
tel 033-177500