Borås

Lokaltrafiken gasar bort dieseln

Borås lokaltrafik håller på att byta ut sin fordonspark, och nu vill man köpa in fler biogasbussar.

För ett par månader sedan ersattes 10 dieselbussar i Borås med biogasbussar till en kostnad av 2,3 miljoner styck.

Nästa år ska även etanolbussarna ersättas och därför vill Borås lokaltrafik nu köpa in ytterligare tre bussat till nästa år för att ha i reserv.

För det söker man 7 miljoner kronor av kommunen.