Sjukvård

Tandreform kan slå mot pensionärer

Pensionärer med dåliga tänder kan bli de stora förlorarna i den nya tandvårdsreformen som träder i kraft den 1:a juli.

Då försvinner taket för statens subventioner.

Tidigare fanns ett tak för hur mycket personer över 65 år fick betala och det låg på 7000 kronor.
Efter den första juli kommer staten att stå för halva tandläkarräkningen för alla slutsummor på mellan 3 000 och 15 000 kronor.

För räkningar på över 15 000 kronor står staten för 85 procent av kostnaden.

Ett tandvårdsbidrag kommer även att betalas ut vartannat år på 300 kronor till dom mellan 30-74 år och 600 kronor till 20-29-åringar plus personer som är 75 år och äldre.

Caroline Stenman
caroline.stenman@sr.se