Borås

Lag mot höga teleräkningar

Den 1 juli börjar en ny lag att gälla som ska skydda abonnenter mot för höga telefonräkningar.

den 1 juli börjar en ny lag att gälla, den innebär att alla telefonbolag måste erbjuda sina abonnenter två spärrtjänster. Detta för att undvika att framför allt unga får för höga telefonräkningar.

Kerstin Elengård, ekonomisk rådgivare på Borås Stads konsumentvägledning, väkomnar de nya reglerna.

Just telefonen är en vanlig anledning till att människor hamnar i skuld, säger Kerstin Elengård.

Den ena tjänsten innebär att abonnemanget spärras  om räkningen överskrider en viss summa. Den andra tjänsten spärrar telefonen från att ringa upp vissa nummer. Bakgrunden till lagändringen är egentligen de problem som fanns med modemkapningar för några år sedan.

Om de som verkligen behöver tjänsten kommer att välja den är Kerstin Elengård dock tveksam till.