Stor brist på allmänläkare

Bristen på allmänläkare är stor - såväl i Sjuhärad som i övriga Sverige. Orsaken är att allt för få utbildas och att många väljer deltid på grund av högarbetsbelastning.

Trots det trivs de flesta distriktsläkare och de är åtråvärda på arbetsmarknaden, berättar Claes Hasselblad, distriktsläkare i Fristad:

Skattesänkningarna, nedskärningarna och effektiviseringarna inom sjukvården på senare år har fått till följd att specialisterna på sjukhusen numera låter vårdcentralerna sköta efterkontrollerna av patienter.

Vårdcentralerna får allt längre köer och personalen allt mer att göra, ökad stress, helt enkelt. Framför allt äldre distriktsläkare väljer då att arbeta deltid för att orka med - och så ökar trycket ännu mer på de som är kvar.

Distriktsläkarna väljer ändå att fortsätta, visar en uppsats som personalvetarstudenterna Carolina Ericsson och Staffan Hagström på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet gjort, där 15 distriktsläkare från Södra Älvsborg intervjuats. Claes Hasselblad tror att de helt enkelt trivs.

- Jobbet innehåller många saker som läkarna uppskattar och dom väljer ändå att stanna kvar.

Bo Thorin
033 - 17 75 62
bo.thorin@sr.se