Lugnande räddar liv

Ett nytt projekt vid Högskolan i Borås kan rädda liv. Redan i ambulansen ska patienter med akuta bröstsmärtor få lugnande medicin som minskar oron hos dem, det i sin tur kan minska skadorna på hjärtat, det säger forskaren Birgitta Wireklint Sundström.

- Vi har ju önskat att få något läkemedel som vi kan ge patienten, säger ambulanssjuksköterskan Camilla Lundberg.

Av alla patienter som hämtas av ambulansen utgör gruppen med bröstsmärtor hela 20 procent. Smärtor i bröstet kan vara tecken på en rad sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt. När patienten har bröstsmärtor är det också vanligt att de känner stor oro. Oron i sig förvärrar ofta patientens skador.

Projektet i Borås involverar 350 ambulanssjuksköterkor från Halland, Göteborg Skaraborg och Söda Älvsborg.

De har fått lära sig att ställa fler frågor om hur patienten känner sig när det gäller smärta och oro. Hälften av patienterna kommer att få lugnande medel för att minska oron. Ambulanssjuksköterskan Camilla Lundberg är med i projektets expertgrupp. I sitt arbete har hon ofta känt att det borde finnas något mer läkemedel att sätta in.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se