Borås

Nätverk för manliga lärarstudenter

Varannan manlig lärarstudent hoppar av sin utbildning visar siffror från Högskoleverket. Därför har Fredric Gieth, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås startat ett nätverk där manliga studenter kan mötas och diskutera.

Enligt Fredric Gieth, kan avhoppen bero på den oro och osäkerhet många känner inför att som man jobba inom ett kvinnodominerande yrke.

Inom förskolans värld är den kvinnliga dominansen total, cirka 2 procent av landets drygt 90 000 förskolelärare är män. Det är de här förutsättningarna påverkar och oroar dom manliga studenterna menar Fredic Gieth. Männen har ingen given eller naturlig plats.

Därför startade han förra året upp ett nätverk vid Högskolan i Borås, där män träffas, bjuder in män som varit ute på fältet i många år och kan dela med sig av erfarenheter. Idag har man ett trettiotal medlemmar.

Och det som många blivande manliga förskolelärare tycks oroa sig över är om man kommer att bli accepterade av sina kvinnliga kollegor och hur man kommer att bemötas av föräldrar till barnen på förskolan.

Mina Benaissa
mina.benaissa@sr.se