Mark

Utredning om vindkraft i Mark

Kommunstyrelen i Mark kommer inom kort att sätta igång en utredning för ta reda på var vindkraften ska etablera sig i Marks kommun.

Pelle Pellby, socialdemokratiskt kommunalråd i Mark, avslöjade planerna då han nyligen besökte Öxabäcks bygdelag för att informera sig om orten.
Det är Öxabäck som just nu har flest vindkraftverk på gång och debatten har därför blivit intensiv på den orten.

Dagen före midsommarafton sa byggnadsnämnden i Mark ja till ett hundra meter högt vindkraftverk vid Spjutås i Öxabäck. Trots att flera nya uppgifter tillkommit sedan första gången nämnden sa ja, så blev det ja till verket än en gång.

Anledningen att politikerna fick ta ett nytt beslut var att man missat att informera de boende på rätt sätt. Huvudargumentet från de beslutande att man nu sa ja, var att man sa ja första gången.

Plan och byggnadsnämnden sa vid sitt möte före midsommar att det är mycket angeläget att kommunstyrelsen tar fram en plan för var vindkraften lämpligast ska etablera sig i kommunen. Avsaknaden av en sådan har enligt Plan och byggnadskontoret var ett stort handikapp eftersom det nu är flera vindkraftverk på gång i kommunen. Exempelvis är yterligare två verk i Öxabäck på gång i Farsnäs, det vill säga den södra delen av Äxabäck.

Radio Sjuhärad har också berättat att Elise Benjaminsson redan i januari motionerade om just en sådan plan. Den har dock legat på kommunkansliet i ett halvår utan att det hänt någonting.

Men nu säger Pelle Pellby kommunens ledande politiker att de ska göra en särskild studie kring vindkraftverk i kommunen och att man ska försöka dra igång den efter semestern.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se