Västra Götaland

Vägavgifter på motorvägar

Inför vägavgifter för alla motorvägar i Västra Götaland, även riksväg 40 mellan Borås och Göteborg och använd sen Pengarna till att bygga ut E20 mellan Göteborg och Stockholm. Det föreslår sex ledande förträdare för det västsvenska näringslivet.

Debatten om en förbättrad infrastruktur i västsverige har pågått länge och representanterna från näringslivet som idag presenterade det nya förslaget är otåliga. Det nya förslaget till regeringen går ut på att staten eller ett privat bolag lånar upp pengarna, 11 miljarder, som krävs för den förbättrade infrastrukturen, som till exempel utbyggd mot1orväg mellan Laxå och Göteborg och en ny vägtunnel under Göta älv. Sedan ska det hela finansieras med vägavgifter, antingen som bara den tunga trafiken betalar eller som betalas av alla bilister, något som industrimannen Carl Bennet inte tror kommer väcka missnöje.