Borås

Pensionärer positiva till kyld mat

Pensionärsföreningen SPRF i Borås är positiv till införandet av kyld enportionsmat inom hemtjänsten. Det framgår av föreningens remissvar på den kostutredning som Borås kommun gjort.

Dock tycker man att varm, nylagad mat ska fortsätta att serveras så långt det är möjligt.

Temperaturmätningar som gjorts har visat att hemtjänsten har svårt att klara av varmhållningen av den varma maten.

Som vi tidigare berättat är också de tio kommundelsnämnderna i Borås positiva till att kyld mat införs i större utsträckning.

I dagsläget är det tre kommundelar som köper kylda portionsförpackningar; Dalsjöfors, Brämhult och Trandared.