Sopor

Soptipp tvingas stänga

Vårgårda och Herrljungas avfallsanläggning Tumbergstippen, får inte förlängt tillstånd. Miljödomstolen gav i dag besked att tippen måste stängas vid årsskiftet.

Vårgårda hade sökt en förlängning av tillståndet men tvingas nu köra sopor som ska deponeras till Borås vid Sobacken eller Alingsås eller annan soptipp.

Det som dock kommer att få störst konsekvenser är att tippen nu måste sluttäckas vilket kan komma att kosta många tiotals miljoner kronor.

Politikerna kommer i augusti att ta ställning om beslutet ska överklagas till Miljööverdomstolen.