Svenljunga

Ingen tar hand om flyktingbarnen

Svenljunga har inte tagit emot ett enda ensamkommande flyktingbarn, trots att man i november förra året skrev en överenskommelse med migrationsverket om att ta emot 5 barn.

Problemet har varit att rekrytera en socialsekreterare som ska ansvara för omhändertagandet berättar chefen för svenljungas individ och familjeomsorg Ann-Christin Björklin.

- Vi har inte fått några arbetslösa socialsekreterare att svara, säger Ann-Christin Björklin, chef för individ och familjeomsorgen i svenljunga kommun.  

Det finns strax över 200 socialsekreterare i inskrivna hos arbetsförmedlingen i länet samtidigt som det i samma område finns 23 lediga jobb som socialsekreterare, men trots det har alltså intresset varit svagt säger annchristin björklin.

- Vi kan inte göra så mycket mer än att annonsera säger Ann-Christin Björklin.

Men  trots detta så  har man just nu har man inga annonser ute,  varken sin egen hemsida, press eller hos arbetsförmedlingen.

Överenskommelsen med migraitonsverket slöts i november 2007 men man började söka en socialskereterare först i april. detta pga lokalbrist säger Ann-Christin Björklin.

Nu riskerar tiden att löpa ut, för överesnkommelsen med migrationsverket löper ut i november och då måste en eventuell ny överenskommelse skrivas.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se