BORÅS-MARK

Hård kritik mot Borås för dålig upphandling

Länsrätten har stoppat en stor upphandling av järnhandelsvaror, som fem sjuhäradskommuner driver gemensamt. Anledningen till att upphandlingen nu stoppats är att Skene Järn, som förlorade upphandlingen, överklagat beslutet eftersom de anser att den inte är riktigt gjord.

- Borås Stad verkar inte ha tittat på vad dom har köpt, bara tittat efter lägsta pris, säger Sven Örnell på Skene Järn.

Den stoppade upphandlingen får inte avslutas innan länsrätten avgjort målet.

Det var tidigare i sommar som Skene Järn tillsammans med flera andra företag fick komma med anbud på järnhandelsvaror som Borås och flera andra kommuner ville köpa, för ett värde av fyra miljoner kronor under tre år.

Avtalet gick efter anbudsgivningen till ett företag där priserna skilde sig hela fyrtio procent jämfört med de andra företagens priser, och där varorna enligt Skene Järn inte alls var de som kommunerna hade efterfrågat.

Enligt Sven Örnell verkar kommunerna knappt ha tittat på produkterna, utan bara gått på de billigaste alternativen.

- Jag har inte satt mig in i ärendet och kan därför inte ge något svar på kritiken, säger Rosangela Hansen är stadsjurist på Borås kommun.

Charlotte Brunmark
charlotte.brunmark@sr.se