Ulricehamn

Regeringen avgör vägtvist

Boende i området kring Lassalyckan i Ulricehamn överklagar nu ett vägbygge till regeringen.

I Ulricehamn ska fotbollsplanerna vid Vistavallen flyttas när Riskväg 40 blir motorväg. Tanken är att göra en fotbollsanläggning vid Lassalyckan istället.

Frågan är dock vilken väg som ska gå upp till Lassalyckan. Som det är nu kör man på Sanatorievägen för att komma till anläggningen.

Detaljplanen som finns går ut på att det byggs en ny väg mellan Markusvägen och Sim- och Idrottshallen.

Protesterna mot detaljplanen är dock stora, främst för att det blir dyrare att bygga en ny väg än att rusta upp Sanatorievägen, men också för att den nya vägen kommer väldigt nära Ulrikaskolan.

Boende i Lassalyckan överklagade kommunstyrelsens beslut till länsstyrelsen som egentligen bara har synpunkter på om ärendet hanterats formellt rätt, vilket det har enligt länsstyrelsen.
Nu överklagas beslutet vidare av nio personer till regeringen, och besked väntas komma inom ett halvår.

Håkan Jacobsson på kommunen i Ulricehamn tror fortfarande att vägen kommer att byggas, men att kommunen kanske hade drivit på byggstarten lite hårdare om inte överklagandet kommit.

Kristoffer Lidén
kristoffer.liden@sr.se