Många ansöker om att byta kön Robin har redan börjat förvandlingen

Det har tagit nästan 25 år för Robin Backman att ”hitta hem”.

Han växte upp som flicka i en mindre ort i Sjuhärad och beskriver sig själv som att alltid ha varit annorlunda. 

Robin har ofta varit ensam och fram till sjätte klass mobbades han av sina klasskamrater. Puberteten var närmast en mardröm för Robin.


Även tonårstiden innebar en lång period av sökande för Robin.

Det fortsatte under ett år av exprimenterande efter gymnasiet och det var då han träffade en bekant som ställde frågan som Robin väntat på. Om han inte var transexuell.

I två år har Robin Backman gått på samtal och genomgått undersökningar för att få sin diagnos som transsexuell. Nu får han hormonbehandling och testosteronet gör att robin idag har både skäggväxt och mörkare röst än tidigare.

Men även om Robin själv idag ser sig som man, så har hans familj reagerat olika när han berättat om sin transsexualism.

Mycket stöd av sin bror
En av de som stöttat Robin mest är hans äldre bror Per som bor med sin familj i Borås. Och han var inte förvånad när Robin en dag berättade att han var transsexuell.

Men även om Per är säker på att Robin har gjort ett rätt val, så kan han ändå inte undvika att tänka på vad andra personer i samhället kan ha för syn på honom.

Idag väntar robin på sin masektomi, dvs att operera bort sina bröst, något som ska ske senare i höst. Även om Robin själv är säker på sitt val så återstår fortfarande en del att förklara för sin familj.

Allt fler ansöker om att byta kön
För mindre än ett år sedan startade Västra Götalandsregionen ett team på SÄS som ska utreda transsexuella personer och i slutändan besluta om man ska tillstyrka en ansökan till socialtstyrelsen.

- Remisserna till Lundströmmottagningen har fullkomligt strömmat in, berättar Erik Gustavsson, psykolog och samordnare på Lundströmmottagningen.

Av de 53 remisser som kommit in så har man påbörjat eller ska snart påbörja utrednign på 46 personer, berättar Erik Gustavsson, psykolog och samordnare på Lundströmmottagningen.

Han tror att en anledning till det stora antalet remisser är att man tidigare inte haft denna möjlighet till utredning i regionen.

Erik Gustavsson tycker att det är bra att såpass många vänt sig till dem för utredning och att fler ansöker hos socialstyrelsen för könsbyte.

”En transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet och önskar oftast korrigera den felaktiga kropp han/hon har genom hormonbehandling och kirurgi.” så beskriver RFSL på sin hemsida hur det är att vara transsexuell.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se
tel 033-177569