Mark

Avslag för privat familjedaghem

Det blir inget familjedaghem i Sätila. Barn- och ungdomsnämnden i Mark har avslagit ansökan från en privatperson i Sätila.

Barn- och ungdomsnämnden i Mark är visserligen positiv till privata familjedaghem, men hänvisar till gällande lagstiftning.
Enligt nämnden medger lagen inte att man ger tillstånd till privata familjedaghem.