Västra Götaland

Vikande arbetsmarknad i regionen

Allt färre lediga arbeten kommer in till arbetsförmedlingen i Västra Götaland, och allt färre sökande får jobb.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att jämfört med förra årets rekordtillgång på jobb minskade de nya jobben under augusti månad med 37 procent, och 29 procent färre arbetslösa fick jobb.

Trots de mörka siffrorna har arbetslösheten i regionen ändå minskat med drygt 10 procent det senaste året.

Drygt 24 000 personer i regionen är öppet arbetslösa i regionen just nu.