Svenljunga

Flaggar för sämre tider

Svenljunga drar i handbromsen för den kommunala budgeten. Nu införs sparkrav på många miljoner.

Det var på ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott igår som man beslutade att göra en rejäl åtstramning för att klara ett nollresultat nästa år.

Redan i mars sänkte kommunen prognosen för de framtida skatteintäkterna med 17 miljoner, och nu börjar hålen i kassakistan att synas allt tydligare.

Igår onsdag bestämdes att 11.5 miljoner kronor ska sparas de närmaste tre åren och fyra miljoner redan nästa år.

Konkret vad besparingarna innebär blir klart först i oktober. 
Klart är dock att sparplanerna för nästa år blir att 1 miljon kronor ska sparas in Utbildningsnämnden, 1.8 miljoner kronor sparas på Socialnämnden och resten av besparingarna fördelas på miljö och bygg, samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritid.

Därefeter tillkommer ytterligare 2.5 miljon år 2010 och 5 miljoner år 2011.

Det slutliga budgetbeslutet tas i mitten av november.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se