Konjunkturen

Allt surare miner bland företagen

Västsvenska företag ser mer pessimistiskt på sin ekonomiska framtid idag än för bara tre månader sedan.
Det visar kvartalsrapporten från Svenskt Näringsliv.

Under flera års tid har 400 västsvenska företag fått spå den ekonomiska framtiden för Västra Götalandsregionen.

Vanligtvis är de här förväntningarna mer positiva än de vanliga konjunkturprognoserna, men nu pekar allt nedåt. 
Västsvenskarna är till och med lite mer pessimistiska än andra när det gäller synen på den närmaste framtiden.

Eric Öbo
eric.obo@sr.se