Reklamfilm mot järnvägsolyckor

Efter flera dödsfall vid järnvägen, med ungdomar inblandade, satsar nu Banverket på en stor kampanj riktade mot unga för att få ner antalet olyckor.

2007 avled 4 personer när de kommit för nära strömförande ledningar och 92 personer efter att de hade blivit påkörda av tåg.

Anledningen till att man satsar på reklamfilmer är för att Banverket har gjort undersökningar för att se hur de kan kommunicera med unga människor.

Det visade sig att man inte kan informera sig ur det här med rationella argument utan att man var tvungen att ta ett känslomässigt grepp i lösningen och då valde man reklamfilmer.

De kom också fram till att det inte handlar om en brist på kunskap och förståelse eller vad som kan hända, utan att det är inställningen att det händer aldrig mig som råder.

Johanna Dahlberg på Banverket tror att reklamfilmerna kommer att förändra attityden.

Sophia Herter
sophia.herter@sr.se