Färre bostäder att tillgå i Sjuhärad

Det är fortfarande svårt att få tag på bostäder i Sjuhäradsbygden och det har blivit svårare under det senaste året.
Det är Länsstyrelsen som har undersökt bostadsmarknadsläget i Västra Götaland och i Sjuhärad så är det fortfarande bara en kommun som har överskott på bostäder, nämligen Svenljunga. När det gäller bostäder för äldre och funktionshindrade så konstaterar man att bristen är stor och enbart ett fåtal nya boenden kommer att byggas de närmsta åren.I år räknar man med att ca 3000 nya bostäder och ca 1000 nya studentbostäder skall byggas för det ökade behovet i hela regionen.