Skuldsaneringen svårare än väntat

Det finns flera anledningar till att skuldsaneringen i Marks kommun fortfarande inte fungerar. Det säger Maria Olsson som är ansvarig chef på socialkontoret i Mark.
Enligt ansvariga på Socialkontoret är saneringensarbetet svårare än väntat och problemen är större än vad som tidigare förutsetts. Och med bara en kvartstjänst som vikarierande handlägare under delar av våren så blev det inte så många som kunde hjälpas. Och för några veckor sedan försvann den vikarien också, så nu finns det ingen som handlägger ärendena.