Konsulter granskar Attendo Care

Svenljunga kommun skärper nu tonen i konflikten med Attendo Care och anlitar en konsultfirma för att kontrollera om vårdbolaget sköter sitt uppdrag i äldreomsorgen.
Två konsulter kommer att turas om att noggrant bevaka verksamheten på äldreboendena Furubergsgården och Klockaregården. Konsulterna har fått tydliga instruktioner på vad dom särskilt skall observera och lämna skriftliga rapporter. Till exempel får dementa inte vänta på att bli matade, gå på toaletten och komma i säng. Vård- och omsorgschefen Gunhild Unger Snygg tror att arbetsbördan blir övermäktig för dom anställda efter Attendo Cares personalminskningar efter klockan nio på kvällarna. Under kvällar och nätter finns det bara tre anställda på 94 boende på Klockaregården och Furubergsgården.